Woningcorporaties dienen vanaf dit jaar de dPi (de Prospectieve informatie) 2018 in te leveren via het SBR portaal. Het SBR portaal is de vervanging van de CorpoData-applicatie. Ortec Finance heeft al maandenlang intensief contact met SBR-wonen om ervoor te zorgen dat het, net als in voorgaande jaren, mogelijk is om WALS in te zetten voor de dPi-uitvraag.

Ketentestdagen

Er zijn meerdere ketentestdagen geweest tussen SBR-wonen, Ortec Finance en de woningcorporaties. Er hebben vier woningcorporaties met verschillende groottes (verhuureenheden) en scheidingsregimes aan deze testdagen meegedaan. Al deze corporaties maken gebruik van WALS.

Koppeling WALS

Tijdens de ketentestdagen is de koppeling tussen de nieuwe versie van WALS en het SBR portaal getest door de deelnemende woningcorporaties. SBR-wonen en Ortec Finance hebben de begeleiding van dit proces verzorgd. Dit heeft geleid tot zeer nuttige feedback.

Feedbackverwerking

Ortec Finance heeft de feedback omtrent WALS geïmplementeerd. Begin november is WALS 6.18.3 beschikbaar voor alle WALS-klanten. Tijdens de dPi trainingsdagen in november wordt stilgestaan bij de overgang naar het SBR portaal, de wijzigingen in de dPi 2018 en de ondersteuning vanuit WALS.

SBR-wonen is dit jaar ook aanwezig tijdens de dPi trainingsdagen. Zij geven een demo van het SBR portaal en kunnen al uw vragen beantwoorden. Er is daarnaast gelegenheid om, samen met SBR-wonen, een proefimport te draaien in het SBR portaal.

Contact