Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen krijgen te maken met veel complexiteit als het gaat om beslissingen over hun beleggingsportefeuille. Sommigen hebben de neiging om zich te concentreren op het micro-niveau, terwijl macro-niveau beslissingen meestal een grotere invloed hebben op risico en rendement.

Wijzigingen in uw financiële positie of marktomstandigheden vereisen regelmatige evaluatie van uw strategische risico- en rendementsdoelstellingen. In hoeverre zijn uw lange- en korte-termijn strategische doelstellingen nog steeds haalbaar? Zijn de risico's nog steeds binnen het risicobudget? Welke veranderingen zijn nodig in uw beleggingsbeleid?

De Risk Navigator service van Ortec Finance geeft inzicht in deze relevante vragen vanuit het perspectief van een organisatie-specifieke situatie.

Meer over de Risk Navigator Meer over de consultancy dienstverlening Meer over de Eigenrisicobeoordeling

SRM met focus op

 

Contact

Loranne van Lieshout
Loranne  van Lieshout
Teamleader Investment Consulting & Risk Management
+31 6 13 13 17 85
Tessa Kuijl
Tessa Kuijl
Senior Lead Consultant
+31 20 700 97 68

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Ik wil graag inzicht in mijn toekomstige potentieel voor kapitaalgroei

  Er is een voortdurende verschuiving in de manier waarop analisten en andere belanghebbenden naar de financiële prestaties van verzekeraars kijken. Dit is de reden voor Ortec Finance om haar activa en passiva modelleringskader (GLASS) zo te positioneren dat het kan omgaan met een toekomstgerichte weergave van de componenten die ten grondslag liggen aan uw potentieel voor kapitaalgroei.

  Meer over GLASS

 • Hoe kan ik consistentie in risicomanagement creëren in de hele onderneming?
  Ortec Finance biedt een volledig en consistent modelleringskader (GLASS) voor de modellering van de verzekeringsverplichtingen, beleggingscategorieën, investerings- en dividendbeleid en economische scenario's, zowel op groepsniveau als voor de onderliggende entiteiten. Bovendien leent dit kader zich perfect voor alle applicaties, variërend van ALM en ORSA tot monitoring.
 • Ik wil de impact bepalen van wijzigingen in het kader van Solvency II
  Ortec Finance‘s asset en liability modelleringskader (GLASS) omvat het Solvency II-raamwerk. Het kan een volledige uitsplitsing leveren van de SCR en Eligible Own Fund componenten voor zowel de standaardformule als een intern model-aanpak.

Gerelateerde insights