Vastgoedsturing

Bij het managen van vastgoedprojecten speelt het sturen op financieel resultaat en het beheren van de risico’s een belangrijke rol. Betrouwbare projectcalculaties en kasstroomprognoses zijn cruciaal om projecten tot een goed einde te brengen. Daarnaast nemen het detailniveau en de behoefte aan informatie in veel organisaties alsmaar toe. Dit vereist efficiënte en heldere werkprocessen. Met de oplossing GO van Ortec Finance heeft u meer grip op uw vastgoedprojecten.

Producten voor Vastgoedsturing

 

Contact

Wouter Stikkelman
Directeur interim-management woningcorporaties
+31 (0)6 144 390 60
Marcel Straatman
Senior Consultant
+31 10 700 56 98