Financiële planning

Gedurende het hele jaar zijn corporaties bezig met het opstellen van financiële rapportages, van de meerjarenbegroting, tot de jaarrekening met de externe verslaglegging richting de toezichthouders. Het in kaart brengen van de toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van het vastgoed is hierbij van essentieel belang. Dit vormt immers de basis voor deze financiële rapportages. WALS is het prognosemodel van Ortec Finance, dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert. Meer dan 280 (Nederlandse) corporaties vertrouwen op WALS voor het maken van de integrale meerjarenbegroting.

WALS

WALS is een prognosemodel voor woningcorporaties, waarin kasstromen en waardering van bezittingen en verplichtingen gesimuleerd worden.

Meer over WALS

WALS Dienstverlening

Dienstverlening, het hele jaar door!

Meer over WALS Dienstverlening

Treasury

Treasury biedt altijd actueel inzicht in uw huidige en verwachte liquiditeitspositie. Het stelt u bovendien in staat uw leningen- en derivatenportefeuille te beheren.

Meer over Treasury

Contact

Marcel Straatman
Senior Consultant
+31 10 700 56 98