Real Estate Management levert technologie en oplossingen, door middel van toonaangevende softwaremodellen, met als doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van vastgoedsturing en financiële planning te managen.

 

Real Estate Management biedt woningcorporaties geavanceerde modellen voor het maken en vergelijken van beleidsscenario’s. De intuïtieve software ondersteunt bij financiële, vastgoedwaardering en vastgoedsturingsprocessen, wat leidt tot efficiency en betere beslissingen. Complexe berekeningen worden snel uitgevoerd met gecertificeerde rekenregels, altijd conform de laatste regelgeving. Verantwoording aan toezichthouders, gemeenten en huurders is hierdoor bewezen betrouwbaar.

 

Geavanceerde modellen, simulatie beleidsscenario’s, verbinden van financiële processen, vastgoedwaardering en vastgoedsturingsprocessen, bewezen betrouwbaar.

Financiële planning

Gedurende het hele jaar zijn corporaties bezig met het opstellen van financiële rapportages, van de meerjarenbegroting, tot de jaarrekening met de externe verslaglegging richting de toezichthouders. Het in kaart brengen van de toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van het vastgoed is hierbij van essentieel belang. Dit vormt immers de basis voor deze financiële rapportages. WALS is het prognosemodel van Ortec Finance, dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert. Meer dan 280 (Nederlandse) corporaties vertrouwen op WALS voor het maken van de integrale meerjarenbegroting.

Meer over WALS

Meer over Risicomodule (RM)

Meer over Treasury

Onze dienstverlening

Onze opleidingen

Vastgoedsturing

Wij helpen ruim 75 woningcorporaties hun vastgoedsturing te professionaliseren en bieden softwareoplossingen en advies voor portefeuillemanagement, assetmanagement, vastgoedontwikkeling en projectcalculaties. Vastgoedsturing begint bij de strategie; het portefeuillemanagement. Wij helpen corporaties een snelle en betrouwbare analyse te maken waaruit blijkt of de gewenste transformatie van de portefeuille haalbaar is en of de maatschappelijke doelen daarmee worden bereikt. We ondersteunen corporaties om de complexprestaties te verbeteren en in lijn met de strategie hun portefeuille te transformeren (verkopen, slopen, investeren). We bieden snel inzicht in goed en slecht presterende complexen. Daarnaast helpen we corporaties om grip te krijgen op vastgoedprojecten met betrouwbare projectcalculaties en kasstroomprognoses. Zo zijn we uw partner voor de hele vastgoedpiramide.

Meer over SBI

Meer over AM

Meer over GO

Onze dienstverlening

Onze opleidingen

Contact

Frank  Vermeij
Managing Director Real Estate Management
+31 10 700 56 58
Marcel Straatman
Senior Consultant
+31 10 700 56 98

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Ik wil een meerjarenbegroting opstellen en eenvoudig rapporteren aan toezichthouders

  Vrijwel alle woningcorporaties werken met onze gecertificeerde software om kasstromen en de waardering van bezittingen en verplichtingen te simuleren. Door de koppeling met SBR is de verplichte aanlevering van de dPi aan toezichthouders eenvoudig en foutloos.

  Meer over WALS

 • Ik wil de leningen op een effectieve manier beheren en eenvoudig rapportages kunnen maken

  Controle over het beheer van de leningenportefeuille is belangrijk. De software moet mij ondersteunen om snel vrijvalschema’s, waarderingsrapporten en risicorapporten te generen die ik kan verwerken in kwartaalrapportages, de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Door een koppeling is de leningenportefeuille zo weer actueel in WALS/FMP. Dat doen we met Treasury.

  Meer over Treasury

 • Ik wil een portefeuillestrategie opstellen waarmee we onze (maatschappelijke) doelen realiseren

  De (maatschappelijke) doelen kunnen worden vertaald in een wensportefeuille over 10 jaar. U wilt in één oogopslag inzicht in welke doelstellingen wel of niet worden gehaald. Onze klanten variëren snel met het exploitatiebeleid (huur, onderhoud, beheer) én de (des)investeringen (sloop, verkoop, renovatie, nieuwbouw en aankoop) en toetsen eenvoudig aan de financiële haalbaarheid. Dat kan binnen een halve minuut.

  Meer over SBI

 • Ik wil goede investeringsbeslissingen nemen en sturen op een optimaal complexbeleid

  Als assetmanager is de opdracht om de doelstellingen uit de portefeuillestrategie te realiseren door de juiste beslissingen te nemen over complexen en dat binnen (financiële) kaders. U wilt snel het effect van verschillende keuzes op complex- en (deel-) portefeuilleniveau vergelijken. Wanneer het aangepaste complexbeleid is vastgesteld moet het op een effectieve wijze worden gedeeld met de rest van organisatie. Dat doet u met AM.

  Meer over AM

 • Ik wil meer grip op mijn vastgoedprojecten

  Corporaties hebben behoefte aan consistente projectcalculaties en willen projecten in de meerjarenbegroting verwerken. Daarnaast wilt u alternatieve projectberekeningen kunnen maken en kunnen sturen op het financiële resultaat. Dat doen onze klanten met behulp van GO.

  Meer over GO

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights