Vermogensbeheer en retail banken zien zich geplaatst voor serieuze uitdagingen. Regulatorische druk, digitalisering en veranderende businessmodellen leiden tot een nieuw advieslandschap. In deze veranderende zakelijke omgeving moet u uw klanten engageren met klantgericht advies en tegelijk de kosten verlagen. Dit vraagt om de integratie van online kanalen en geautomatiseerd advies in traditionele bancaire concepten, en triggert het zoeken naar het optimale hybride adviesconcept, dat voldoet aan de verwachtingen van verschillende klantgroepen en de klanttevredenheid vergroot.

We hebben het hier over de optimale combinatie van online kanalen en/of goed onderlegde adviseurs. Ortec Finance biedt financiële instellingen over de hele wereld professionele consultancy en softwaremodellen. Dit stelt hen in staat om hun klanten online te engageren, helpt hun adviseurs om productiever te zijn, en verhoogt zo de efficiëntie. 

Goal-based financieel advies

De corebusiness van Ortec Finance is het ondersteunen van slimme en verantwoordelijke financiële besluitvorming. Wij geloven dat financiële doelstellingen de basis voor elke financieel advies vormen. Om financiële beslissingen te nemen, moeten klanten inzicht hebben in risico, rendement en de haalbaarheid van hun financiële doelstellingen. Dit inzicht is mogelijk door een combinatie van cashflow planning en scenario analyse. Deze toont het effect aan van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant, en marktontwikkelingen op de kans op het bereiken van financiële doelstellingen.

Afgestemd op uw klant propositie

Bij het adviseren van retail, meer bemiddelde of (U)HNWI klanten, varieert het niveau van complexiteit van de communicatie en de efficiëntie van het adviesproces. Onze oplossingen leveren deze informatie en kunnen worden afgestemd op uw unieke propositie, voor specifieke klanten en de processen die u wilt overbrengen. Ons belangrijkste doel is het verminderen van de complexiteit van financiële besluitvorming en individuen in staat stellen hun financiële doelen te bereiken.

Geïntegreerde oplossing

Met OPAL bieden wij u een instrument voor goal-based financiële planning en ondersteuning van investeringsbeslissingen, dat voldoet aan de eisen van verschillende business-modellen, evenals een breed scala van online advies proposities. OPAL vergemakkelijkt alle fasen van uw adviesproces, vanaf klant-intake en risico-profilering tot (online) klantrapportage en proactieve monitoring.

Contact

Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
+31 6 2062 00 86
Richard Owen
Business Development
+437 220 6271

Eenvoudige integratie

Onze financieel adviesinstrumenten zijn eenvoudig te integreren met uw bestaande bedrijfsprocessen en dragen rechtstreeks bij aan een gestructureerd en efficiënt proces, dat compatibel is met (inter)nationale regelgeving. Risico en rendement worden consequent gecommuniceerd over het gehele productbereik en communicatiekanalen, wat resulteert in een consistente investeringservaring. Het verhoogt de kans dat u aan de verwachtingen van uw klant voldoet en verbetert het klantenbehoud.

Real time web-service

OPAL is een web-based tool die real-time webservice en snelle prestaties levert. Het zorgt ook voor effectieve implementatie van MiFID en ESMA of lokale richtlijnen.

Economische scenario's van institutionele kwaliteit

Onze oplossingen worden aangedreven door de Economic Scenario Generator (ESG), de centrale stochastische scenariogenerator van Ortec Finance. Deze krachtige stochastische projection engine genereert real-world economische scenario's, die aannemelijke toekomstige ontwikkelingen reflecteren en zijn geconstrueerd op basis van een verfijnde analyse van historische gedrag. Onze oplossing is gebaseerd op bewezen technieken voor balansbeheer, die veel gebruikt worden bij institutionele investeringen en die cruciaal zijn voor de ondersteuning en verbetering van de investeringsbesluitvorming. Scenario's van hoge kwaliteit leiden tot betere informatie en betere beleggingsbeslissingen. Ze helpen uw klanten om realistische lange- en korte-termijn doelen te stellen, en maken actieve monitoring van de strategie en doelstellingen mogelijk. Benchmark selectie is aanpasbaar en resulteert in scenario's die in overeenstemming zijn met uw beleggingsstrategie.

Enkele van onze klanten

Different challenges, one solution

  • I need to engage my customers by providing clients centric advice and simultaneously increase cost efficiency
    This calls for the incorporation of online channels and automated advice into traditional banking concepts and triggers the search for the optimal hybrid advisory concept that meets the expectations of different client groups and increases client satisfaction.
  • I need to give my clients Goal-based financial advice
    A combination of cash flow planning and scenario analysis provides this insight by demonstrating the effect of investment decisions, changes in a client’s financial situation, and market developments on the probability of reaching financial goals.
  • I need an integrated solution for my clients
    With OPAL we offer you a goal-based financial planning and investment decision support tool that meets the needs of different business models, as well as a wide range of online advice propositions.

Gerelateerde insights