In juli heeft minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden van verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Ortec Finance heeft op basis van de ramingen van Energie Centrum Nederland (ECN) van een aantal scenario’s de financiële haalbaarheid doorgerekend, zowel met gebruikmaking van het IBW-model, waarmee de Indicatieve bestedingsruimte bepaald is, als met SBI, het instrument voor portefeuillesturing.

De scenario’s die voorzien in verduurzaming op korte termijn (bijv. minimaal label C of gemiddeld label B in 2021) zijn doorgerekend met het IBW-model. Daarmee kan op corporatieniveau inzicht worden gegeven in de financiële haalbaarheid van dergelijke verduurzamingsopgaven. Ook op de lange termijn (2030) is een aantal scenario’s doorgerekend, voor gemiddeld label A en minimaal label A. Hiervoor kan niet op corporatieniveau inzicht worden gegeven (de dPi biedt daarvoor te weinig gegevens), maar wel voor de sector als geheel. De belangrijkste conclusie van de brief, aansluitend bij de Woonagenda van Aedes, is het voorstel om alle corporaties in 2018 een plan te laten maken om in 2050 te komen tot een CO2-neutrale voorraad.

Bent u ook benieuwd of het voor uw corporatie haalbaar is om in 2050 een CO2-neutrale voorraad te hebben? SBI, het instrument voor portefeuillesturing, is voor veel corporaties het hulpmiddel om zelf te berekenen welke verduurzamingsplannen haalbaar zijn en om deze plannen op een goede manier op te nemen in het strategisch portefeuilleplan.

U kunt de brief hier vinden.

Contact

Maarten van 't Hek
Senior Consultant
+31 6 13 13 15 04

Gerelateerde insights