De afgelopen maanden hebben Ortec Finance en NCCW gezamenlijk, op verschillende locaties in het land, de WALS/FMP verdiepingsopleiding georganiseerd. Deze editie hebben ruim 130 corporatiemedewerkers zich verdiept in verschillende thema’s en opgaven om zo de komende begrotingsperiode weer hun “Financiën in Control” te hebben. Samen is er ingegaan op de basisinrichting voor de komende meerjarenbegroting (“best practice”), de vele controlemogelijkheden van WALS/FMP en de belangrijkste financiële kengetallen die een rol spelen in de corporatiesturing. Dit alles natuurlijk aan de hand van de nieuwste WALS/FMP versie 6.17, die ondertussen ook beschikbaar is gesteld voor onze klanten.

Lessons learned

Tijdens de verdiepingsopleiding is het belang van een kwaliteitscontrole op de objectgegevens aan bod gekomen en hiervoor is voor de deelnemers een Excel controlerapport beschikbaar gesteld. Tevens zijn de belangrijkste bevindingen vanuit de Kopgroep WALS/FMP ten aanzien van de basisinrichting besproken en is de uitgebreide versie van het rapport gedeeld. Meerdere malen is verwezen naar het klantenportaal waar (hernieuwde) handleidingen te vinden zijn, zoals de "Handleiding Financiering" en het proceduredocument "Marktwaarde effect investeringen". Ook de herziende handleiding "Huurgrenzen en WWS-punten juli 2017" en de WALS 6.17 downloads zijn hier recentelijk op geplaatst.

Naast deze fysiek onderbouwde lessen zijn er nog andere lessen die konden worden meegenomen vanuit de verdiepingsopleiding, waaronder de uitgebreide rapportagemogelijkheden van WALS/FMP welke nu misschien nog handmatig en arbeidsintensief door andere afdelingen worden samengesteld, de feedback loops die middels WALS/FMP ingebouwd kunnen worden t.b.v. terugkoppeling naar andere afdelingen, en het belang (en gemak) van het in kaart brengen van politieke en economische risico’s.

Vervolg

Alle deelnemers zijn het meerjarenbegrotingstraject voorspoedig begonnen. Deze ingeslagen weg zetten we graag met u door. Ten behoeven hiervan hebben wij onze dienstverlening rondom de kwaliteitsborging WALS/FMP vernieuwd. U kunt een beroep doen op onze ondersteuning in de vorm van solutions, opleidingen en consultancy.

Als kwaliteitsborging solutions bieden wij een drietal mogelijkheden:

  • een quickscan (nieuw)
  • de huidige kwaliteitsanalyse
  • de implementatie van een ‘standaard’ inrichting (nieuw)

Qua opleidingen bieden wij naast de huidige gebruikers-, controllers- en risicoanalyse opleiding nu ook een opfriscursus en een opleiding “WALS in uw organisatie” aan. Voor al uw overige ondersteuningsvraagstukken kunt u bij onze consultants terecht. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de WALS gebruikers nieuwsbrieven of kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Bent u niet in staat geweest één van de verdiepingsopleidingen bij te wonen, maar zou u dat alsnog graag willen? Neem dan contact op met Marcel Straatman.

Contact

Marcel Straatman
Senior Consultant
+31 10 700 56 98

Gerelateerde insights