Op dinsdag 3 april 2018 vond in het Novotel Amsterdam City de Roundtable “Dichter bij de deelnemer” plaats. Deze interactieve middag bestond uit presentaties van Ortec Finance en Yellowtail. Daarnaast kregen de deelnemers diverse stellingen voorgelegd en was er ruimte voor discussie.

Het gevecht om de deelnemer

In de presentatie “het gevecht om de deelnemer” werd ingegaan op de uitdagingen waar pensioenfondsen mee te maken krijgen door de verdere individualisering, het mogelijk wegvallen van de verplichtstelling en de toenemende keuzevrijheid voor deelnemers. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de uitdagingen waar pensioenfondsen mee te maken krijgen. Eén van die uitdagingen is de stijgende mate van zelfredzaamheid voor deelnemers om het benodigde inkomen voor later te bereiken. Ook het stijgend aantal keuzes voor deelnemers ten aanzien van pensioen en de mogelijke transitie van defined benefit pensioenregelingen naar persoonlijke pensioenpotten, zoals opgenomen in het SER voorstel kwam aan bod. Een andere grote uitdaging is het feit dat deelnemers zelf meer op zoek gaan naar innovatieve, eenvoudige en persoonlijke inzichten om zelf keuzes te kunnen maken. Een mogelijke oplossing hiervoor is een integrale aanpak in de vorm van een online tool. Dat dit soort tools een hot issue zijn in de pensioenwereld blijkt ook uit dit artikel in het FD.

MyLife

Yellowtail en Ortec Finance ontwikkelen samen online tools voor onder andere pensioenaanbieders. Zij presenteerden hun oplossing MyLife tijdens de Roundtable. Met MyLife kan de deelnemer, voor zichzelf en zijn of haar partner, op een eenvoudige en veilige manier data verzamelen vanuit onder meer de Belastingdienst, Mijn Overheid, het UWV en het Pensioenregister. De data wordt verrijkt met modelmatige uitgaven en vertaald naar de rekenkern, zodat de consument heel simpel inzicht krijgt in welk bedrag hij nodig heeft voor zijn pensioen. Binnen enkele klikken heeft de deelnemer vervolgens inzicht in een eventuele terugval in netto besteedbaar inkomen, besparingspotentieel, haalbaarheid pensioenscenario’s en risico’s. Deze inzichten kan de deelnemer omzetten naar persoonlijke doelen en acties. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van pensioendoelen, het kiezen van de juiste spaar- of beleggingsmix, het actief monitoren van het rendement en de haalbaarheid, of juist inzicht krijgen in het effect van het extra aflossen op de hypotheek.

Discussie

De Roundtable werd afgesloten met een discussie. De aanwezigen kregen een aantal stellingen voorgelegd. Hieruit blijkt dat de aanwezige pensioenfondsen het volledige financiële inzicht als meerwaarde zien ten opzichte van het communiceren over alleen hun eigen regeling. Een ander groot voordeel vinden zij het gemak waarmee de deelnemer zelf zijn eigen data kan verzamelen. Er is besproken of dergelijke inzichten niet te ver gaan. Mogelijk dat daarmee de grens van financieel advies wordt overschreden. In de onderlinge discussie wordt dit echter niet als probleem gezien. Het is eerder de vraag of individuele fondsen dit vanuit zichzelf moeten doen of zich moeten aansluiten bij een platform. Waarbij dit mogelijk vanuit de sector geïnitieerd moet worden. Ten slotte kon er nagepraat worden tijdens een gezellige borrel. Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag en danken alle aanwezigen voor hun komst.

Contact

David Kronbichler
Managing Director
+31 10 700 56 44
Sacha van Hoogdalem
Managing Director
+31 10 700 56 31

Gerelateerde insights