Communicatie en duidelijke verwachtingen
Eind 2016 publiceerde DNB haar “Toezicht vooruitblik 2017”. Speerpunt voor 2017 is onder andere het scheppen van duidelijke verwachtingen naar de deelnemers. Vlak voor de kerst publiceerden DNB en AFM hun onderzoek naar de communicatie van pensioenfondsen. Hierin is gekeken naar de communicatie over de kans op indexatie en kortingen op de middellange termijn. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat slechts de helft van de fondsen correct en duidelijk communiceert over de indexatieverwachtingen, en zelfs maar 20% over de kans op korten. De toezichthouders hebben daarom een flyer gepubliceerd met voorbeelden van in hun ogen duidelijke, correcte en evenwichtige informatievoorziening. In de kern komt dit neer op een concrete boodschap over zowel de kans op indexatie als de kans op korten, gebaseerd op een gedegen scenarioanalyse.

Ortec Finance Communicatiedashboard

Ortec Finance helpt u graag met het communiceren van correcte en duidelijke verwachtingen naar de deelnemers in uw fonds. Als eerste stap hebben wij hiervoor een standaard communicatiedashboard ontwikkeld dat u op de site van uw fonds kunt plaatsen, waarin verwachtingen zijn opgenomen over de kans op een korting, de koopkracht en, in geval van een CDC-regeling, de verwachtingen ten aanzien van de pensioenopbouw op een middellange horizon, zoals 5 jaar. Omdat deze informatie direct volgt uit een ALM studie, haalbaarheidstoets of risicorapportage, kunnen wij deze eenvoudig voor u vaststellen. Het dashboard is overzichtelijk en geeft de informatie zowel in woorden, als in cijfers en kleuren. Iedere deelnemer heeft immers zijn/ haar eigen voorkeur.

Altijd up-to-date

Door het dashboard te maken direct na het uitvoeren van een ALM studie, haalbaarheidstoets of risicorapportage verzekert u dat de getoonde informatie up-to-date is en consistent met uw eigen analyses. Het dashboard is zo ook eenvoudig jaarlijks, of zelfs frequenter, bij te werken om altijd aan te sluiten op de actualiteit van uw fonds.

Heel eenvoudig ook op uw site!

Na het uitvoeren van een ALM studie, haalbaarheidstoets of risicorapportage hebben wij alle informatie beschikbaar om dit dashboard ook voor uw fonds te maken. Het enige dat wij dan nog van u vragen is om aan te geven wat de grenzen zijn tussen de classificatie ‘groen’, ‘oranje’ of ‘rood’. Indien u geen classificatie wilt geven is dit uiteraard ook mogelijk. In overleg kunnen we kiezen voor een alternatieve presentatie. Het dashboard leveren wij op in de vorm van een aantal kant-en-klare overzichten ,zodat u deze informatie eenvoudig kunt kopiëren naar uw eigen website. Behalve het opnemen van een of meerdere links, vraagt dit dus geen aparte infrastructuur.

Product Leaflet

Bekijk hier onze product leaflet

Contact

Chantal de Groot
Team Leader Client Servicing
+31 10 700 56 43

Gerelateerde insights