Ook dit jaar wordt het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, dat voor woningcorporaties de waardering op marktwaarde regelt, weer gevalideerd en geactualiseerd. Het resultaat is een handboek dat voor de jaarrekening 2017 van kracht zal zijn. Naar verwachting wordt het geactualiseerde handboek rond oktober 2017 gepubliceerd.

Werken aan verbetering

Ortec Finance gaat in opdracht van het ministerie van BZK de validatie van het huidige handboek uitvoeren. Het belangrijkste doel van deze validatie is om aanbevelingen te doen voor de verbetering van het handboek. Onder meer gaan we bezien of en op welke wijze de waardering van het a-typische vastgoed weer via de basisversie mogelijk is.

Meer gegevens, beter resultaat

Momenteel benaderen we corporaties met het verzoek gegevens over de waardering van het vastgoed in exploitatie voor de jaarrekening 2016 beschikbaar te stellen. Deze gegevens zijn erg belangrijk om goede aanbevelingen te kunnen formuleren. Naarmate meer corporaties hun medewerking verlenen, des beter kan het handboek worden.

Meer weten?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wessel Kosterman via emailadres: wessel.kosterman@ortec-finance.com.

Contact

Gerelateerde insights