Enkele maanden geleden is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gepubliceerd. Zoals de titel aangeeft helpt dit handboek woningcorporaties niet alleen bij het waarderen op marktwaarde, maar het helpt ze ook om hun waarderingen uniformer en transparanter te maken. Nu introduceert Ortec Finance een nieuwe solution die u meer inzicht verschaft in de ontwikkeling van de marktwaarde over de afgelopen jaren.

Marktwaardering is ingrijpend proces

Veel corporaties hebben het handboek gebruikt om de overstap te maken naar een jaarrekening waarin ze hun geëxploiteerde vastgoed op basis van marktwaarde waarderen. Dat is vaak een ingrijpende verandering, die grote aanpassingen vergt in de uitvoering van het waarderingsproces.

Met de jaarrekening 2016 voor de deur hebben corporaties het de afgelopen tijd druk gehad met het verzamelen van objectgegevens en het afstemmen van de waarderingen met de taxateur. Het bepalen van de marktwaarde is een belangrijke stap naar een verdere professionalisering van de organisatie. Ortec Finance ondersteunt en begeleidt u hier zo goed mogelijk bij. Dat doen we door u software te leveren zoals, TMS en WALS/FMP (welke alleen afgelopen maand gecertificeerd zijn), maar ook met een nieuwe solution die u helpt om de mutaties van de marktwaarde te verklaren.

Verschillenanalyse verklaart mutaties in de waardeontwikkeling

Speciaal voor corporaties hebben wij de ‘verschillenanalyse marktwaarde’ ontwikkeld. Deze analyse geeft u inzicht in de waardemutatie op basis van de marktwaarde van 2015 en 2016, en geeft u veel kennis over de waardering van uw bezit. Hierdoor kunt u verklaren waarom de marktwaarde de laatste tijd is gewijzigd. Komt dit door het eigen beleid van het afgelopen jaar (denk aan een stijging van het contracthuren) of door externe factoren als een daling van de disconteringsvoet?

Aanmelden met een muisklik

De verschillenanalyse maakt de gegevens zowel grafisch als cijfermatig inzichtelijk, en geeft u praktische antwoorden die u helpen om een gericht beleid uit te zetten voor de komende periode. Heeft u interesse in wat de verschillenanalyse marktwaarde voor uw corporatie kan betekenen, dan kunt u zich hier aanmelden. Na aanmelding vragen wij uw marktwaarde van 2015 en 2016 aan te leveren, evenals de voorraadmutaties. Een van onze consultants zal met u afstemmen wanneer de analyse aan u wordt geleverd.

Vragen?

Heeft u vragen over de marktwaarde? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Ortec Finance.

Contact

Gerelateerde insights