In een vorig Insights-artikel hebben we uitgebreid stilgestaan bij de voordelen die een integrale, holistische financiële planning biedt. Parallel aan deze ontwikkeling zijn er belangrijke innovaties die eveneens razendsnel tot wasdom komen. Een daarvan is het geven van (geautomatiseerde) alerts om klanten specifieke informatie te verstrekken, gekoppeld aan een op maat gemaakt advies. In deze Insights drie alerts die uw klanten in beweging brengen.

Het is een bekend gegeven dat de meeste mensen zich liever niet te veel bezighouden met hun financiën, pensioen of verzekeringen. Een aantal automatische alerts houdt daar rekening mee, en is bij uitstek geschikt om consumenten tot actie aan te zetten. Ze kunnen niet alleen de kwaliteit van het advies sterk verhogen, maar zijn ook een uitstekende manier om op maat gesneden, praktisch toepasbaar advies voor grote groepen consumenten beschikbaar te maken. In een tijd waarin het fysieke contact tussen consumenten en de bank steeds minder is geworden is een bijkomend voordeel dat de relatie weer wordt versterkt.

Klant-alerts

Klant-alerts brengen consumenten op de hoogte van zaken die relevant zijn voor hun financiële planning, of die direct van invloed zijn op hun financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan alerts die worden gegeven wanneer een klant een zeker langetermijndoel dreigt mis te lopen, zoals zijn maandelijkse pensioenuitkering. Het alert brengt de consument op de hoogte van de huidige situatie, en geeft bovendien aan wat hij of zij kan doen om daar verbetering in te brengen, bijvoorbeeld door te gaan beleggen of door een bepaald bedrag per maand extra te sparen. Ook als er op de korte termijn een tekort (dreigt) te ontstaan kan een doelgericht alert worden afgegeven, inclusief suggesties voor de beste manier om dat tekort te voorkomen. Hetzelfde kan natuurlijk ook als er sprake is van een maandelijks overschot. Ook hier kunnen suggesties volgen voor de manieren waarop dit overschot het beste kan worden ingezet.

Product-alerts

Dit zijn de meest voorkomende alerts, waar veel banken en andere financiële instellingen al gebruik van maken. Product-alerts hangen samen met eigenschappen van de specifieke producten die de consument afneemt. Zo kan er eenvoudig een waarschuwing worden gegeven als bijvoorbeeld de rentevaste periode van een klant afloopt. Maar ook als het risico van de beleggingen afwijkt van datgene wat is afgesproken met de klant, en of er dus gekeken moet worden of de portefeuille gerebalanced moet worden, of dat het risicoprofiel moet worden aangepast.

Markt-alerts

Markt-alerts zijn alerts van de volgende generatie en zullen niet lang op zich laten wachten. Bij het samenstellen van markt-alerts speelt het verzamelen en analyseren van data een belangrijke rol. Er zijn grote hoeveelheden gegevens beschikbaar die vaak nog ongestructureerd zijn. De uitdaging ligt erin om uit die data relevante informatie uit te filteren en analyseren.

Dat leidt tot alerts die consumenten informatie geven over keuzes die mensen maken met een vergelijkbare achtergrond wat betreft inkomen, leeftijd en beroepsgroep. Welk percentage van hun inkomen besteden ze bijvoorbeeld aan een hypotheek? Hoeveel besteden de meeste freelance ontwerpers aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat besteedt een gezin met twee kinderen en twee modale inkomens aan vakanties? In hoeverre wijken de uitgaven en inkomsten van de klant af van de peer group?

Het blijkt dat mensen met name vatbaar zijn voor twee typen advies: dat van een expert en dat van een ‘peer’. Markt-alerts geven de consument te kennen welke keuzes vergelijkbare consumenten maken, zodat hij zijn gedrag gericht kan aanpassen. Doordat de consument een helder beeld krijgt van zijn inkomsten- en uitgavenpatroon in vergelijking met dat van zijn peer group is bijvoorbeeld eenvoudig te zien waar de consument zou kunnen besparen.

Consument in beweging

Het gebruiken van potentieel gevoelige informatie moet uiteraard goed worden overdacht, en als het gebeurt moet dat aan de consument worden uitgelegd. Maar het eindresultaat kan veel voor de consument betekenen. Een weloverwogen en informatief alert kan mensen in beweging zetten om hun financiële situatie in een vroeg stadium te verbeteren. Voor de bank schept het mogelijkheden om de client journey verder te verfijnen en het contact persoonlijker te maken.

Contact

Gerelateerde insights